Tractaments

Slider

Tractaments

Per a qui estan indicats?

Les teràpies de rehabilitació aquàtica que fem servir estan indicades per a aquelles persones que han passat recentment per una intervenció quirúrgica, o tenen lesions de caràcter físic o cerebral i no poden fer determinats moviments.

Patologies que atenem al Centre de Rehabilitació ALBA a través de la teràpia aquàtica:

Fisioteràpia

Rehabilitació postquirúrgica

Pròtesi

Rehabilitació post fractures

Fisioteràpia i
readaptació
esportiva

Artritis

Neurorehabilitació

Ictus

Paràlisis
cerebral

Esclerosi
múltiple

Esclerosi lateral
amiotròfica

Fibromiàlgia

Lesió medul·lar

Tractaments infantils

Retard en el desenvolupament psicomotor

Torticolis muscular congènita

Síndromes neurològics

Distròfia muscular de Duchenne

Seqüeles postquirúrgiques

Autisme i trastorns