Tractaments per a la paràlisi cerebral en el medi aquàtic

Tractaments per a la paràlisi cerebral en el medi aquàtic

Al Centre de Rehabilitació Aquàtica Alba, en primer lloc interpretem el diagnòstic mèdic per comprendre les necessitats de cada nen, després d’aquesta primera valoració, desenvolupem un pla individualitzat, amb el propòsit que el pacient pugui recuperar moviments essencials, tenint en compte la informació tàctil, propioceptiva i verbal.

La rehabilitació aquàtica aconsegueix que el nen assoleixi una major autonomia, afavorint el potencial individual i minimitzant els problemes secundaris associats a la paràlisi cerebral. Això és perquè el medi aquàtic suposa un desafiament que exigeix al pacient amb paràlisi cerebral l’ús de diferents estratègies de moviment. La teràpia aquàtica proporciona més facilitat per desenvolupar les reaccions automàtiques i desenvolupar-se de manera eficaç en un context diferent.

Els beneficis terapèutics de l’aigua als pacients amb paràlisi cerebral són nombrosos:

  • Activació reactiva del cos: tant cognitiva com motora.
  • Més capacitat de moviment global per explorar l’entorn sense risc de caigudes.
  • Millora d’habilitats i augment de la capacitat de resoldre problemes.
  • L’estímul de la percepció sensorial i l’alerta davant de l’entorn.
  • Millora l’estabilitat.
  • Redueix l’espasticitat muscular i les compensacions.
  • Possibilita canvis posturals. Aprenen a col·locar-se de panxa enlaire, de cap per avall, en posició lateral, asseguts.
  • Augmenta la capacitat de moviment del pacient.
  • Millora de l’equilibri i la coordinació.