Rehabilitació de pròtesis al medi aquàtic

Rehabilitació de pròtesis al medi aquàtic

Després d’una operació quirúrgica que té per objecte reconstruir una articulació destruïda o anquilosada, mitjançant la resecció de les superfícies articulars i la interposició d’una pròtesi per recuperar la funció i suprimir el dolor.

Amb els tractaments del Centre de Rehabilitació Aquàtica ALBA aconseguim una rehabilitació que facilita més ràpidament l’adaptació de la pròtesi en el pacient. Així com un major avanç de les millores de la musculatura que s’ha vist afectada per la intervenció, i una recuperació més accelerada de la capacitat funcional.

  • Reduir l’edema i el dolor.
  • Millorar l’estabilitat.
  • Enfortir la musculatura de manera controlada.
  • Restablir i millorar la marxa i l’equilibri d’intervenció individual a l’aigua.