Rehabilitació aquàtica d’un ictus

Rehabilitació aquàtica d’un ictus

Animem a totes aquelles persones que pateixen les conseqüències d’haver patit un ICTUS a conèixer el Centre de Rehabilitació Aquàtica ALBA. El nostre mètode cerca guanyar independència aprofitant les propietats de l’aigua.

Els nostres tractaments de rehabilitació aquàtica per a un ictus tenen uns resultats sorprenents, ja que l’aigua és un mitjà ideal per al reaprenentatge de l’equilibri, i afavoreix el guany d’independència i confiança en un mateix. Sens dubte és una de les millors opcions terapèutiques per accelerar la nostra recuperació.

La flotabilitat fa que la influència de la gravetat es redueixi al medi aquàtic i que, d’aquesta manera, la persona es pugui moure amb més facilitat i de manera més independent a l’aigua, pel que pot ajudar a millorar més ràpidament.

Els nostres programes terapèutics estan orientats a aconseguir:

  • Confiança
  • Estabilitat
  • Equilibri
  • Coordinació
  • Mobilitat
  • Flotació
  • Relaxació
  • Dissociació