Tractaments de rehabilitació aquàtica en fibromiàlgia

Tractaments de rehabilitació aquàtica en fibromiàlgia

Les teràpies aquàtiques són la millor opció de tractament per millorar la qualitat de vida dels que pateixen determinades patologies reumàtiques i cròniques com és el cas de la fibromiàlgia. Això és degut als efectes positius que s’obtenen, tractant-se d’una teràpia segura que no presenta efectes secundaris i no només ens ajuda a millorar el control del dolor, sinó que també és efectiva en el control de l’ansietat.

La hidroteràpia ha demostrat ser efectiva en innombrables casos de patologies que afecten l’aparell locomotor, entre les quals destaquen, a més de la fibromiàlgia, l’esclerosi lateral amiotròfica, l’artritis, les atròfies musculars, les malalties amb alteració de l’equilibri i la coordinació o l’esclerosi múltiple

Els exercicis al medi aquàtic generen beneficis per a pacients amb fibromiàlgia, l’esclerosi lateral amiotròfica, artritis, atròfies musculars en els aspectes següents:

 • Redueix l’impacte del moviment a les articulacions.
 • Afavoreix l’equilibri i la propicepció.
 • Augmenta la força muscular.
 • Afavoreix la respiració.
 • Afavoreix la circulació sanguínia.
 • Efecte de relaxació a la musculatura i l’estat mental del pacient.
 • Efecte de relaxació a la musculatura i l’estat mental del pacient.
 • Efecte analgèsic gràcies a la vasodilatació i la relaxació.
 • Redueix les contractures musculars.
 • Contribueix a millorar el sistema immunològic.
 • Facilita els moviments i permet millorar el rang articular.