Tractaments post fractures amb rehabilitació aquàtica

Tractaments post fractures amb rehabilitació aquàtica

La rehabilitació d’una fractura sempre és més ràpida en el medi aquàtic. Al Centre de Rehabilitació Aquàtica ALBA es realitza una primera valoració de l’os afectat i es planifica al departament de fisioteràpia un programa de rehabilitació.

Els objectius generals de la rehabilitació són fomentar la màxima independència i autonomia del pacient, així com ajudar-lo a recuperar la seva qualitat de vida. A més, des del departament d’hidroteràpia ens plantegem com a objectius principals:

  • Enfortir la musculatura de manera controlada.
  • Reduir l’edema i el dolor.
  • Millorar el rang de la mobilitat.
  • Millorar l’estabilitat.
  • Restablir i millorar la marxa i l’equilibri