Rehabilitació aquàtica per a nens

Rehabilitació aquàtica per a nens

Els tractaments al Centre de Rehabilitació Aquàtica ALBA per a nens es basen en la realització d’exercicis fisioterapèutics a la piscina, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i la recuperació de nadons, nens i joves que pateixen malalties com el retard en desenvolupament psicomotor, torticoli muscular congènita, distròfia muscular de Duchenne, autisme, trastorns i síndromes neurològics de diferent índole.

També realitzem tractaments al medi aquàtic per recuperar-se de les seqüeles postquirúrgiques més ràpidament que amb teràpies convencionals.

Tractaments infantils

Retard
en el desenvolupament
psicomotor

Tortícoli
muscular
congènita

Síndromes
neurològics

Distròfia muscular de
Duchenne

Seqüeles
postquirúrgiques

Autisme
i trastorns