Rehabilitació aquàtica de la torticoli muscular congènita

Rehabilitació aquàtica de la torticoli muscular congènita

Al Centre de Rehabilitació Aquàtica Alba interpretem el diagnòstic pediàtric de la torticoli muscular congènita del seu fill i elaborem un pla de rehabilitació, fins i tot en els casos de torticoli postural amb escassa limitació de la mobilitat cervical, amb l’objectiu d’aconseguir una ràpida recuperació i evitar seqüeles a llarg termini.

El tractament de fisioteràpia al medi aquàtic és molt eficaç en la majoria dels casos. El fisioterapeuta millorarà la mobilitat del coll de la criatura mitjançant estiraments suaus, massatge i estimulació, la temperatura de l’aigua aconsegueix que el nadó es relaxi i es puguin practicar els exercicis sense que li ocasionin dolor, ni molèsties.

Els estímuls sonors i visuals a la piscina aconsegueixen que la criatura faci els moviments cap al costat de la correcció d’una manera més activa que amb les teràpies convencionals, aconseguint millorar l’elasticitat muscular i disminuir les alteracions de la mobilitat, obtenint una millora gairebé completa en la majoria dels casos.