Fisioteràpia aquàtica

Fisioteràpia
aquàtica

Avaluació

Al Centre de Rehabilitació Aquàtica ALBA el desenvolupament de l’activitat terapèutica va precedit d’una avaluació fisioterapèutica a sala i una altra a la piscina, realitzada per un professional especialitzat en aquest àmbit, i sustentada en l’ús d’escales validades per a cada mitjà, que variaran segons el tipus de patologia del pacient, amb exercicis desenvolupats per un especialista dins de l’aigua, per tal de prevenir, tractar o recuperar determinades patologies.

És un procediment terapèutic que combina l’efecte de la immersió, amb el treball específic de la fisioteràpia, i dóna resultats altament satisfactoris en el tractament de les lesions. Un cop detectats els principals problemes susceptibles de millorar amb teràpia aquàtica, s’establiran una sèrie d’objectius conjuntament amb el pacient, i s’elaborarà un pla d’intervenció individual a l’aigua.

Quina patologia tractem amb la Fisiorehabilitació aquàtica?

Treballem sobre lesions d’origen traumatològic, per un cop, cirurgia o procés inflamatori. Aquest tipus de lesions afecten l’estructura del nostre aparell locomotor, constituïda per músculs, tendons, lligaments, ossos, discos, cartílags, etc., principalment causen dolor, limitació del moviment i la funcionalitat.

Alteracions sensitiu motores

Intervenim des de dins de l’aigua, sobre problemes de mobilitat, derivats del sistema nerviós. Utilitzem la sustentació del medi, per dotar el pacient de més recursos en el control del seu equilibri i moviment, i afavorir així la seva independència. Així mateix, aprofitem l’entorn multisensorial de la piscina per estimular sistemes que limiten l’autonomia del pacient, amb l’objectiu de millorar-ne les capacitats i garantir una bona qualitat de vida.

Altres

Utilitzem aquesta teràpia també en afeccions cardiorespiratòries, embaràs, 3a edat, per tractar de manera diferent les conseqüències físiques i fisiològiques derivades d’aquestes situacions, i poder aportar un estat de salut òptim a la persona.

Tractaments de fisiorehabilitació aquàtica

Rehabilitació postquirúrgica

Pròtesi

Rehabilitació post fractures

Fisioteràpia i
readaptació
esportiva

Artritis